Merenpisaran palvelut

Palvelutalo Merenpisara tuottaa pitkäaikaista palveluasumista ja asukkaille henkilökohtaista apua. Päivätoiminta on sekä Merenpisarassa että muualla asuville järjestettävää toimintaa.

Merenpisaran omavalvontasuunnitelmaan voit tutustua tästä.

Pitkäaikainen palveluasuminen

Neuroliiton Palvelutalo Merenpisarassa on 38 pitkäaikaiseen palveluasumiseen tarkoitettua asuntoa, jotka ovat kooltaan 32,5–60,5 m² ja niissä on mm. kookas wc-kylpytila. Palvelutalo Merenpisara tarjoaa pitkäaikaista asumista henkilöille, jotka tarvitsevat päivittäistä apua arjen asioissa, kuten ruokailussa, peseytymisessä ja pukeutumisessa.

Omannäköistä arkea

Merenpisarassa voi halutessaan nauttia yhteisöllisyydestä ja muiden seurasta tai viihtyä omissa oloissaan itse sisustetussa kodissa. Merenpisara tuottaa asukkaille myös henkilökohtaista apua. Asukkailla on mahdollisuus osallistua myös päivätoimintaan.

Toimintakykyä tukien

Asukkaan toimintakykyä arvioidaan RAI-toimintakykymittarin avulla. Jokaisen asukkaan kanssa laaditaan yhteistyössä asukkaan itsensä, hoitajan, toimintaterapeutin ja sosiaalitoimen yhteistyöllä palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelmassa määritellään ne asiat, joilla pyritään tukemaan asukkaan mahdollisimman itsenäistä toimimista.

Oman kodin lämmössä

Asukkaalla on mahdollisuus asua omassa kodissaan palvelutalossa myös elämänsä loppuvaiheessa. Merenpisarassa on saattohoitoon koulutettu henkilökunta ja saattohoitosuunnitelma. Saattohoitoa järjestetään yhteistyössä kotisairaalan kanssa.

Kuinka asukkaaksi?

Pitkäaikaisessa asumisessa asukkaat maksavat sähkön ja veden kulutuksen mukaan sekä vuokraa, johon on mahdollisuus hakea asumistukea. Muita kustannuksia ovat mm. lääkekulut, ruokailu ja muut henkilökohtaiset menot. Lisätietoja antaa Merenpisaran vastaava sairaanhoitaja tai palvelutalon johtaja.

Palvelutalon asukkaaksi haluava tarvitsee aina oman hyvinvointialueensa vammaispalvelun  maksusitoumuksen palvelutaloasumiseen.

Pitkäaikaisen asumisen palvelukuvaus

 


Henkilökohtainen apu

Asukas ja avustava meren rannalla.

Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on edistää palvelutalossa asuvien henkilöiden elämänlaatua helpottamalla heidän osallistumistaan talon ulkopuolisiin tapahtumiin.

Avustaja asukkaan tukena

Henkilökohtaisella avulla halutaan tukea erityisesti asukkaan motivaatiota ja rohkeutta lähteä ulos sekä säilyttää tuttuja rutiineja ja rooleja elämässään. Monet henkilökohtaisen avun tunnit toteutuvatkin arjen ympärillä: kaupassa, pankissa tai vaikka apteekissa käyntinä. Henkilökohtainen apu voi myös tukea mielenkiinnon mukaan harrastetoimintoja; avustajan kanssa voi mennä näyttelyihin, puistoihin, ravintolaan yms.

Henkilökohtaista apua saadakseen henkilö tarvitsee maksusitoumuksen hyvinvointialueensa vammaispalvelusta tai palvelusetelin (koskee Helsinkiä).

Henkilökohtaisen avun palvelukuvaus

 


Päivätoiminta

Päivätoiminnan avulla pyritään tukemaan työikäisen henkilön kokonaiskuntoutuksen tavoitteita sosiaalisella, mielekkäällä ja tarkoituksenmukaisella toiminnalla. Toiminnalla edesautetaan asiakkaan mahdollisimman itsenäistä selviytymistä arjen haasteista. Päivätoimintaa järjestetään sekä palvelutalossa että muualla asuville.

Yhdessä tekemisen iloa

Ryhmätoiminnassa korostuvat vuorovaikutus muiden ryhmäläisten kanssa; yhdessä tekeminen ja kokeminen. Päivätoiminnassa asetetaan jokaiselle henkilökohtaiset tavoitteet, jotka tukevat henkilön kuntoutussuunnitelmaa. Tarkoituksenmukaisen toiminnan kautta kannustamme ryhmäläistä rohkaistumaan ja löytämään uusia toimintatapoja ja ratkaisuja rajoittaviin tekijöihin.

Monipuolista toimintaa

Päivätoiminnan kokonaistavoitteena on tukea ryhmäläisen elämänhallintaa. Ryhmässä käytetään menetelminä vaihdellen esim. keskustelua, musiikkia, kädentaitoja, keittiötoimintoja, ulkoilua, muistia tukevia harjoituksia, motoriikkaa tukevia harjoituksia, pelejä jne.

Päivätoimintaan osallistuakseen henkilö tarvitsee maksusitoumuksen hyvinvointialueensa vammaispalvelusta. Helsingistä voi tulla myös palvelusetelillä.

Päivätoiminnan palvelukuvaus