Tutustu henkilökuntaamme

Marjukka Mustonen, vastaava toimintaterapeutti

Työskentelen Palvelutalo Satakielessä vastaavana toimintaterapeuttina. Aloitin keväällä 2010 toimintaterapeutin sijaisena, ja vuotta myöhemmin sain vastaavan toimintaterapeutin toimen.

Satakielen toimintaterapia painottui aiemmin aikuisten asiakkaiden neurologiseen kuntoutukseen. Parin viime vuoden aikana pääpaino on siirtynyt aikuisista lapsiin. Sen myötä olen käynyt useita lasten toimintaterapiaan liittyviä koulutuksia.

Päiväni sisältävät asiakastyötä kodeissa, päiväkodeissa, esikouluissa ja palvelutalossa. Lasten kanssa harjoittelemme terapiassa mm. kynän käyttämistä, hahmottamista, käden ja silmän yhteistyötä, keskittymistä ja tunteiden hallintaa. Aikuisten toimintaterapia painottuu käden kuntoutukseen, kuten hienomotoriikan ja voiman harjoitteluun sekä arjen toimintojen harjoitteluun. Asiakastyön lisäksi toimin toimintaterapeuttien lähiesimiehenä.

Työssäni minua inspiroi sen monipuolisuus, antoisat kohtaamiset eri-ikäisten ihmisten kanssa sekä asiakkaiden erilaiset haasteet, joihin on mielenkiintoista etsiä ratkaisuja. Työnkuvan monipuolisuuden lisäksi arvostan työpaikassani joustavaa työaikaa sekä mukavaa työyhteisöä. Töissä on aina hyvä päivä, kun saa kohdata erilaisia ihmisiä, löytää ratkaisuja heidän haasteisiinsa sekä edistää heidän toimintamahdollisuuksiaan.

Maaliskuu 2023


Titta Hakkarainen

Titta Hakkarainen, palvelutalon johtaja

Aloitin työt Satakielessä vuonna 1996 kuntohoitajana. Sen jälkeen olen työskennellyt täällä hoitajana, sairaanhoitajana ja lopulta palvelutalon johtajana vuodesta 2011. Työnkuvan muuttumista on aina edeltänyt työn ohella opiskelu. Voikin siis sanoa, että olen ammatillisesti Satakielen kasvatti.

Täällä parasta ovat ehdottomasti ihmiset – sekä henkilökunta että asukkaat ovat työni suola. Sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstömme tekee työtään sydämellä ja huumorilla. Sitoutuneen henkilöstön lisäksi meidän asukkaatkin ovat pitkäaikaisia. Henkilökunta ja asukkaat saattavat tuntea toisensa yli kahdenkymmenen vuoden ajalta, mikä tuo oman leimansa toimintaan ja vuorovaikutukseen. Tässä talossa ei turhia pönötetä!

Työni on hyvin vaihtelevaa. Suuren osan ajastani haukkaavat erilaiset henkilöstöasiat, kuten työvuorosuunnittelu, lomalista, rekrytointi ja sijaisten hankkiminen äkillisiin poissaoloihin.
Satakielellä on ISO9001:2015 -standardin mukaisesti sertifioitu toimintajärjestelmä. Siihen liittyvä laatutyö on oleellinen osa työtäni. Lisäksi erilaisten suunnitelmien ja vuosiraporttien kirjoittaminen sekä omavalvonnan päivittäminen rytmittävät vuotta. Kilpailutukset, sopimukset ja niihin liittyvä yhteistyö ovat tärkeässä asemassa toimintamme jatkuvuuden turvaamisessa.

Hyvä päivä töissä on sellainen, että kaikilla on hyvä fiilis. Asiat sujuvat ja on tekemisen meininki. Pientä haastetta tulee kuitenkin olla, jotta kipinä tekemiseen säilyy.

Marraskuu 2022


Asta Holttinen

Asta Holttinen, sosionomi

Tulin Palvelutalo Satakieleen sosionomiopiskelijana vuonna 2010. Sittemmin olen toiminut täällä päivätoiminnan ohjaajana, avustajana ja nykyään sosionomina.

Teen mielestäni tärkeää ja vastuullista työtä, yhdessä työkavereiden ja asukkaiden kanssa. Työhöni sisältyy mm. asukkaiden avustamista erilaisten etuuksien ja kuntoutusten hakemisessa. Toimin päivätoiminnan ja henkilökohtaisen avun lähiesimiehenä sekä tarvittaessa johtajan sijaisena. Haluan olla mukana lähes kaikessa, kenties siksi olenkin talon äitihahmo.

Työssäni minua motivoi se, miten tyytyväisiä asukkaamme ovat, kun olemme saaneet jonkun apuani kaipaavan asian hoidettua. Tuntuu hienolta, kun saan omalla työlläni selvästi autettua heitä.

Satakieli on asukkaillemme hyvä koti, paikka elää omannäköistä elämää oman aikataulun mukaan. Asukkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan viimeiseen saakka. Meillä on tyytyväisiä asukkaita ja asukkaiden omaisia. Asioita hoidetaan keskustellen, kaikkien mielipiteitä ja ideoita kuunnellen.

Täällä on hyvä porukka töissä – moniammatillinen työyhteisö, jolla on yhdessä tekemisen meininki. Teemme töitä vakavienkin asioiden parissa, mutta silti arkeen löytyy huumoria. Minusta on vuosien jälkeenkin kiva tulla töihin. Satakieli on minulle tärkeä paikka.

Marraskuu 2022


Paula Sallinen

Paula Sallinen, sairaanhoitaja

Aloitin työt Satakielessä sairaanhoitajana elokuussa 2022. Paikka oli ennestään tuttu, sillä olin ollut Satakielessä työharjoittelussa, kesätöissä ja keikkalaisena.

Työpäiväni sisältää perushoitotyötä, verikokeiden ottamista, lääkeinjektioiden antamista sekä yhteistyötä esimerkiksi lääkärin ja apteekin kanssa.

Koen, että Satakielessä jokainen saa olla oma itsensä. Parasta työssäni ovat ihmiset ympärilläni eli asukkaat ja henkilökunta. Mukavista ja onnistuneista kohtaamisista asukkaiden kanssa tulee hyvä mieli.

Työkavereiden kanssa pidämme huumorin mukana jokaisessa työpäivässä. Se on tärkeä osa työssä jaksamista ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lisäksi koen isona etuna sen, että saamme suunnitella työvuoromme itse.

Onnistunut päivä töissä on sellainen, että yhteistyö asukkaiden kanssa sujuu ongelmitta ja hyvässä hengessä. Päivään voi kuulua myös haasteita, joista lopulta kuitenkin selvitään. Kun työpäivä on sujunut hyvin, hyvä mieli jatkuu myös vapaa-ajalla.

Marraskuu 2022