Kuntokodin palvelut

Maskun Kuntokoti tuottaa pitkä- ja lyhytaikaista palveluasumista.

Kuntokodissa on 22 pitkäaikaisen palveluasumisen paikkaa sekä 2 lyhytaikaiseen asumiseen tarkoitettua asiakaspaikkaa.

Saman katon alta on saatavilla myös erilaisia Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen toteuttamia avoterapiapalveluita esimerkiksi hyvinvointialueen tai Kelan kustantamana.

Mikäli harkitset pitkäaikaista palveluasumista asumismuotona itsellesi tai läheisellesi tai tarvitset lisätietoa joko pitkä- tai lyhytaikaisesta asumispalvelusta, ota yhteyttä Kuntokodin johtaja Hanna Vänniin, hanna.vanni@neuroliitto.fi tai puh. 044 720 0412 .

Neuroliiton palvelutalojen asukaskokemuksiin voit tutustua tämän linkin takaa.

Pitkäaikainen palveluasuminen

Asukas voi halutessaan nauttia yhteisöllisyydestä ja muiden seurasta Kuntokodin yhteisissä oleskelutiloissa, tai viihtyä omissa oloissaan itse sisustamassaan kodissa. Asunnot ovat kooltaan 30 – 48 neliötä, ja niissä on invamitoitettu kylpyhuone sekä keittiöseinämä.
Pitkäaikaista palveluasumista varten asukas tarvitsee maksusitoumuksen hyvinvointialueensa vammaispalvelusta.

Apua tarjolla vuorokauden ympäri

Kuntokodissa asukkaat saavat tarvitessaan apua henkilökunnalta ympäri vuorokauden. Apua tarjotaan mm. ruokailussa, peseytymisessä ja muissa päivittäisissä toiminnoissa. Asukkaiden avustamisessa noudatamme kuntouttavan hoitotyön periaatetta, jonka tavoitteena on asukkaan olemassa olevan toimintakyvyn säilyttäminen ja edistäminen.

Aktiivinen asukastoiminta

Kuntokodin asukkaat voivat vaikuttaa palvelutalon toimintaan ja sen kehittämiseen asukaskokouksissa.

Miten asukkaaksi Kuntokotiin?

Pitkäaikaisessa palveluasumisessa asukkaat solmivat vuokrasopimuksen ja maksavat normaalia asuntovuokraa, johon on mahdollisuus hakea asumistukea. Asukas vastaa omista lääkekustannuksistaan sekä esimerkiksi ruokailumaksuista sekä henkilökohtaisista menoista.

Pitkäaikaista palveluasumista varten asukas tarvitsee maksusitoumuksen hyvinvointialueensa vammaispalvelusta.

 

Lyhytaikainen palveluasuminen

Lyhytaikainen palveluasuminen on hyödyksi esimerkiksi silloin, kun omaishoitaja on lakisääteisellä vapaalla.

Jakso tai jaksot toteutuvat asiakkaan tarpeen mukaan. Jakso kestää tavallisesti muutamia päiviä ja voi tarvittaessa toistua säännöllisin väliajoin. Ajankohta suunnitellaan aina asiakkaan ja omaisen kanssa yhteistyössä.

Kuntokodissa lyhytaikaisella asumisjaksolla asuva saa:

  • ympärivuorokautisen avun, jossa on huomioitu asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toimintakyky
  • esteettömän, turvallisen ja viihtyisän ympäristön
  • herkullisen ja terveellisen aamiaisen, lounaan ja päivällisen (sopimuksesta riippuen)
  • mahdollisuuden osallistua soveltuvin osin talossa järjestettävään vapaa-ajan toimintaan.

Lyhytaikaiseen palveluasumiseen pääsee joko maksusitoumuksella tai omakustanteisesti. Omaishoitajan vapaan ajaksi maksusitoumuksen voi saada silloin, kun hoitajan ja hyvinvointialueen välille on laadittu omaishoitosopimus. Maksusitoumuksia myöntävät hyvinvointialueiden omaishoidon, aikuissosiaalityön tai vammaispalvelun yksiköt. Hoidettavan maksettavaksi jää hyvinvointialueen määrittämä osuus.

Monia mahdollisuuksia vapaa-aikaan

Maskun Kuntokodin asukkaille järjestetään yhteistä vapaa-ajan tekemistä kuten esimerkiksi peli-iltoja ja ulkoiluja tai retkiä. Lisäksi samassa kiinteistössä toimivalla Maskun neurologisella kuntoutuskeskuksella on useita aktiviteetteja, jotka ovat myös Kuntokodin asukkaiden käytössä nimettyinä aikoina arkisin ja viikonloppuisin.

  • Esteetön kuntosali, liikuntasali ja oleskeluun tarkoitettu viherterapiatila
  • Uima-altailla on valvottuja allasaikoja, jolloin altaalle voi mennä täysin omatoiminen asukas tai avustusta tarvitseva asukas yhdessä henkilökohtaisen avustajansa kanssa. Asukkaan allaskelpoisuuden arvioi hoitaja yhdessä asukkaan kanssa. Sauna lämpiää allasosaston yhteydessä joka päivä.
  • Kädentaitotilat ovat käytössä arkisin yleisinä ohjausaikoina sekä omatoimisesti arkisin. Asukkaat maksavat materiaalit itse.
  • Kuntokodin asukkaat voivat osallistua myös kuntoutuskeskuksen elokuvailtoihin, pelituokioihin sekä ulkopuolisten esiintyjien tilaisuuksiin.