Palvelutalo Satakieli

Kun ihminen ei sairauden tai vamman vuoksi selviydy ilman apua, Lappeenrannassa sijaitseva Palvelutalo Satakieli tarjoaa turvallisen kodin ja yksilöllisen avun. Satakielen asumis- ja tukipalvelut ovat kaiken ikäisille vaikeavammaisille neurologista sairautta sairastaville aikuisille. Palvelutalo Satakieli on yksi Neuroliiton kolmesta palvelutalosta.

Satakielen henkilökunta koostuu lähi-, perus- ja sairaanhoitajista, sosionomista, avustajista, päivätoiminnanohjaajista, laitoshuoltajista, kiinteistönhoitajasta, toimistosihteeristä sekä toimintaterapeuteista.

Palveluja monipuolisesti

Pitkä- ja lyhytaikaisen palveluasumisen lisäksi Satakielen keskeisiä toimintamuotoja ovat toimintaterapia, asumisvalmennus, päivätoiminta ja henkilökohtainen apu. Satakielessä apu on lähellä, mutta asukkaita myös kannustetaan omatoimisuuteen, itsenäisyyteen ja oman elämän hallintaan.

Vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisia palveluja tuottavan Satakielen asumispalvelut luokitellaan tehostetuksi palveluasumiseksi.

Logo