Pihapihlajan palvelut

Palvelutalo Pihapihlaja tuottaa pitkäaikaista palveluasumista ja asukkaille henkilökohtaista apua. Päivätoiminta on sekä Pihapihlajassa että muualla asuville järjestettävää toimintaa. Lisäksi tuotamme lyhytaikaista palveluasumista ja Päiväpaikka-palvelua.

Pitkäaikainen palveluasuminen

Hoitaja ja asukas katsovat peilistä asukkaalle juuri laitettuja meikkejä.

Neuroliiton Palvelutalo Pihapihlajassa on 31 pitkäaikaiseen palveluasumiseen tarkoitettua asuntoa, jotka ovat kooltaan 36–44 m². Pihapihlajassa voi halutessaan nauttia yhteisöllisyydestä ja muiden seurasta tai viihtyä omissa oloissaan itse sisustetussa kodissa. Pihapihlaja tuottaa asukkaille myös henkilökohtaista apua. Asukkailla on mahdollisuus osallistua myös päivätoimintaan.

Yksilöllinen palvelujen toteuttamissuunnitelma

Palvelutalo Pihapihlajassa asukkaat saavat apua henkilökunnalta kaikkina vuorokauden aikoina. Asukkaiden avustamisessa noudatetaan kuntouttavan hoitotyön periaatetta, jonka tavoitteena on olemassa olevan toimintakyvyn säilyttäminen. Kullekin asukkaalle laaditaan yhteistyössä yksilöllinen palvelujen toteuttamissuunnitelma. Asukkaan toimintakykyä arvioidaan RAI-toimintakykyarvion avulla.

Kuinka asukkaaksi?

Pitkäaikaisessa palveluasumisessa asukkaat solmivat vuokrasopimuksen ja maksavat normaalia arava-asuntovuokraa, johon on mahdollista hakea asumistukea. Vuokra sisältää lämmityksen ja käyttöveden.  Asukas maksaa sähkömaksun kulutuksen mukaan.  Muita kustannuksia ovat mm. lääkekulut, tarvikemaksu, ruokailu ja henkilökohtaiset menot.  Palvelutalossa on oma valmistuskeittiö, josta asukas voi ostaa haluamansa ateriat.

Pitkäaikaista palveluasumista varten asukas tarvitsee maksusitoumuksen hyvinvointialueensa vammaispalvelusta.

Henkilökohtainen apu

Avustaja auttaa asukasta jäätelön kanssa.
Avustajan kanssa asukas voi esimerkiksi lähteä ostoksille, käydä katsomassa elokuvia tai urheilutapahtumia, käydä kahvilassa tai tapaamassa ystäviä ja sukulaisia.

Yhdenvertaisuus yhteiskunnassa on tärkeää

Henkilökohtainen apu lisää asukkaiden itsenäisyyttä, sosiaalista kanssakäymistä ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Henkilökohtaisen avun tuottaminen palvelutalon omana toimintana mahdollistaa asukkaalle joustavan ja asukkaan tarpeita vastaavan avun, parantaa elämänlaatua, osallisuutta sekä oman elämän hallintaa. Avustajina toimii palvelutalon koulutettu henkilökunta, joka osaa toimia asiakkaan kanssa myös erilaisissa erityisosaamista vaativissa tilanteissa. Myönnetyt henkilökohtaisen avun tunnit toteutetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti.
Henkilökohtaista apua varten asukas tarvitsee maksusitoumuksen hyvinvointialueensa vammaispalvelusta. Kustannuksiin voi käyttää myös hyvinvointialueen myöntämiä palveluseteleitä.

Päivätoiminta

Kaksi päivätoiminnan asiakasta ja ohjaaja askartelemassa.

Päivätoiminnan avulla pyritään tukemaan työikäisen henkilön kokonaiskuntoutuksen tavoitteita sosiaalisella, mielekkäällä ja tarkoituksenmukaisella toiminnalla. Toiminnan avulla pyritään edesauttamaan henkilön mahdollisimman itsenäistä selviytymistä arjen haasteista. Päivätoimintaa järjestetään sekä palvelutalossa että muualla asuville.

Kohti henkilökohtaisia ja yhteisiä tavoitteita

Ryhmätoiminnassa korostuvat vuorovaikutus muiden ryhmäläisten kanssa; yhdessä tekeminen ja kokeminen. Ryhmän yhteisten tavoitteiden lisäksi päivätoiminnassa asetetaan jokaiselle myös henkilökohtaiset tavoitteet, jotka tukevat henkilön kuntoutussuunnitelmaa. Tarkoituksenmukaisen toiminnan kautta kannustamme ryhmäläistä rohkaistumaan ja löytämään uusia toimintatapoja ja ratkaisuja rajoittaviin tekijöihin.

Päivätoiminnan kokonaistavoitteena on tukea ryhmäläisen elämänhallintaa. Ryhmässä käytetään menetelminä vaihdellen esim. keskustelua, musiikkia, kädentaitoja, keittiötoimintoja, ulkoilua, muistia tukevia harjoituksia, motoriikkaa tukevia harjoituksia, pelejä jne.

Päivätoimintaa toteutetaan arkipäivisin. Osallistuja tarvitsee hyvinvointialueen tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksen.

Lyhytaikainen palveluasuminen

Lyhytaikainen palveluasuminen voidaan toteuttaa eripituisina jaksoina muutamasta vuorokaudesta useampaan viikkoon, asiakkaan tarpeesta riippuen.  Tarvittaessa lyhytaikaispaikalla mahdollistetaan omaishoitajan lakisääteiset vapaapäivät.

Lyhytaikaiseen asumiseen asiakas tarvitsee maksusitoumuksen omalta hyvinvointialueeltaan tai vakuutusyhtiöltä. Kustannuksiin voi käyttää myös omaishoidon palveluseteleitä. Lyhytaikaisessa palveluasumisessa asiakas maksaa itse lääkkeet, ruokailumaksut ja muut henkilökohtaiset menonsa.

Päiväpaikka

Hoitaja lukee asukkaille sanomalehteä.

Päiväpaikan asiakkaaksi voi hakeutua neurologisista sairautta sairastava henkilö, joka tarvitsee apua päivisin, esimerkiksi omaisen työpäivän aikana tai avustajan sairastuessa. Päivän aikana asiakas saa tarvitsemansa avun, päivittäisen ohjauksen ja seurannan.  Päiväpaikkaan kuuluu lisäksi  ateriapalveluja sekä ohjattu päivätoiminta. Palvelutalossa on päiväpaikkalaisia varten lepotila. Asiakas tuo mukanaan päivittäin tarvittavat lääkkeet, apuvälineet, hoitotarvikkeet ja henkilökohtaiset tavarat.

Asiakas tarvitsee päiväpaikkaan hyvinvointialueen vammaispalvelujen maksusitoumuksen.