Tapamme toimia

Neuroliitto ry:n palvelutalo Satakieli tuottaa vammaispalvelulain ja asetuksen mukaista pitkäaikaista palveluasumista sekä muita palveluja vaikeavammaisille, lähinnä MS-tautia tai muuta neurologista sairautta sairastaville. Palvelutalossa toteutuu ympärivuorokautinen avustaminen esteettömässä ympäristössä. Asumispalvelut luokitellaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Lisäksi palvelutalossa tuotetaan päivätoimintaa ja henkilökohtaista apua sekä avokuntoutuspalveluina yksilö- ja ryhmämuotoista toimintaterapiaa.

Toimintamme perustana on Neuroliiton arvot: inhimillisyys, yhteisöllisyys, luotettavuus ja asiantuntevuus. Arvojemme toteutumisesta käytännön työssä voit lukea täältä. Toimintaamme ohjaa Neuroliiton tavoiteohjelma vuosille 2024–2026 Hyvä elämä ja erityisesti siinä asumispalveluille asetetut tavoitteet. Tavoitteenamme on:

  • olla alueen paras asumispalveluyksikkö
  • olla houkutteleva ja vetovoimainen työpaikka
  • tehdä aktiivista yhteistyötä verkostojemme kanssa
  • kehittää toimintaamme ja hakea uusia ratkaisuja.

Kaikilla näillä tavoitteilla tähtäämme laadukkaaseen, asiakkaan yksilöllisyyden huomioivaan palveluun.

Toteutamme palveluja asiakaslähtöisesti, yksilöllisesti ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen sekä lakisääteisiä vaatimuksia noudattaen. Asiakkaiden avustamisessa noudatamme kuntouttavan hoitotyön periaatetta, jonka tavoitteena on olemassa olevan toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Kohtaamme asiakkaan kaikissa tilanteissa ammatillisesti, asiallisesti ja ystävällisesti.

Arvioimme ja kehitämme toimintaamme asiakaspalautteiden ja sertifioidun toimintajärjestelmän avulla. Tarvittaessa muutamme toimintatapojamme sekä sitoudumme jatkuvan ammatillisen kasvun periaatteeseen. Toimintaa kehitettäessä pidämme arvossa luovuutta, toiminnallisuutta, suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä.

Palvelutalo Satakielen omavalvontasuunnitelman pääset lukemaan tästä.

Lappeenrannassa 23.02.2024

Titta Hakkarainen
palvelutalon johtaja