Tapamme toimia

Neuroliitto ry:n palvelutalo Satakieli tuottaa vammaispalvelulain ja asetuksen mukaista pitkäaikaista palveluasumista sekä muita palveluja vaikeavammaisille, lähinnä MS-tautia tai muuta neurologista sairautta sairastaville. Palvelutalossa toteutuu ympärivuorokautinen avustaminen esteettömässä ympäristössä. Asumispalvelut luokitellaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Lisäksi palvelutalossa tuotetaan päivätoimintaa ja henkilökohtaista apua sekä avokuntoutuspalveluina yksilö- ja ryhmämuotoista toimintaterapiaa.

Toimintaamme ohjaa Neuroliiton tavoiteohjelma vuosille 2017–2020 Yhdessä eteenpäin ja erityisesti siinä asumispalveluille määritetyt tavoitteet, keinot ja mittarit.

Toteutamme palveluja asiakaslähtöisesti, yksilöllisesti ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen sekä lakisääteisiä vaatimuksia noudattaen. Asiakkaiden avustamisessa noudatamme kuntouttavan hoitotyön periaatetta, jonka tavoitteena on olemassa olevan toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Kohtaamme asiakkaan kaikissa tilanteissa ammatillisesti, asiallisesti ja ystävällisesti.

Arvioimme ja kehitämme toimintaamme asiakaspalautteiden ja toimintajärjestelmän avulla. Tarvittaessa muutamme toimintatapojamme sekä sitoudumme jatkuvan ammatillisen kasvun periaatteeseen. Toimintaa kehitettäessä pidämme arvossa luovuutta, toiminnallisuutta, suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä.

 

Lappeenrannassa 21.02.2020

Titta Hakkarainen
palvelutalon johtaja