Tapamme toimia

Neuroliitto ry:n Palvelutalo Pihapihlaja tuottaa vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaista lyhyt- ja pitkäaikaista asumispalvelua sekä tukipalveluja vaikeavammaisille, neurologista sairautta sairastaville. Palvelutalossa toteutuu ympärivuorokautinen avustaminen
esteettömässä ympäristössä.

Asumispalvelut luokitellaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Lisäksi palvelutalossa tuotetaan päivätoimintaa.

Toimintaamme ohjaa Neuroliiton tavoiteohjelma vuosille 2024–2026 Hyvä elämä ja erityisesti siinä asumispalveluille määritetyt tavoitteet, keinot ja mittarit. Arvoistamme, ja niiden toteutumisesta käytännön työssä voit lukea täältä.

Laadimme yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa palvelu- ja avustamissuunnitelman tai sopimuksen palvelun tuottamisesta. Toteutamme suunnitelmaa tai sopimusta asiakaslähtöisesti, yksilöllisesti ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Asiakkaiden
avustamisessa noudatamme kuntouttavan hoitotyön periaatetta, jonka tavoitteena on olemassa olevan toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Käytämme kinestetiikan toimintamallia.

Arvioimme toimintaamme asiakaspalautteiden ja toimintajärjestelmän avulla. Tarvittaessa muutamme toimintatapojamme. Toimintaa kehitettäessä pidämme arvossa luovuutta, ammatillisuutta, toiminnallisuutta, suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä.

Palvelutalo Pihapihlajan omavalvontasuunnitelman pääset lukemaan tästä.

Seinäjoella 25.1.2024

Irmeli Mäkinen
palvelutalon johtaja