Arvot palvelutaloissamme

Inhimillisyys – Mahdollistamme omannäköisen arvokkaan arjen

Neuroliiton palvelutaloissa asukkaan ja henkilökunnan välillä on lämmin ja kunnioittava side. Asukasta pysähdytään kuuntelemaan ja hänen kysymyksiinsä vastataan. Pyrimme luomaan ilmapiirin, jossa asukas pystyy halutessaan ottamaan vaikeitakin asioita puheeksi henkilökuntamme kanssa. Emme pelkästään kulje vierellä, vaan jaamme yhdessä ilot ja surut.

Haluamme auttaa, tukea ja ohjata asukasta, jotta arjen askareet sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti. Huolehdimme muun muassa, että asukkaalla on hälytin, jota hän pystyy käyttämään, ja että esimerkiksi sähköpyörätuolin vaihteet on säädetty turvalliselle tasolle. Samalla pidämme huolta, että asukas voi itse vaikuttaa häntä koskevaan päätöksentekoon. Tuemme häntä silloinkin, kun olisimme itse kannattaneet muuta päätöstä.

Monet asukkaista ovat asuneet palvelutalossa pitkään, osa kymmeniä vuosia. Henkilökunnan pitkät hoitosuhteet asukkaisiin auttavat luomaan kodinomaisen ja mielekkään ympäristön. Tämä on erityisen korvaamaton asia sairauden myöhemmässä vaiheessa, jolloin asukas ei välttämättä pysty samalla tavoin ilmaisemaan omia mieltymyksiään ja historiaansa.

Asunto palvelutalossamme on asukkaan koti, johon henkilökuntamme menee vierailijoina. Annamme asukkaalle mahdollisuuden elää itsensä näköistä ja rytmistä elämää. Asukkaan nukkumaanmeno mahdollistetaan heti päivällisen jälkeen tai vaikka vasta aamuyöstä, asukkaan omien toiveiden mukaisesti. Omaiset, läheiset ja lemmikit ovat lämpimästi tervetulleita vierailemaan palvelutaloihimme. Myös läheisten yöpyminen on meillä mahdollista.

Palvelutaloissamme on mahdollisuus olla elämänsä loppuvaiheessa saattohoidossa omassa kodissa tuttujen hoitajien hoidettavana.

Yhteisöllisyys – Meillä saa, mutta ei tarvitse olla yksin

Palvelutaloissamme järjestetään paljon tapahtumia, retkiä ja muita aktiviteetteja, joihin asukkaalla on mahdollisuus osallistua mielenkiintonsa ja omien voimavarojensa mukaan. Tapahtumat ja juhlat ovat suurimmalle osalle asukkaista mieleisiä ja hyvin odotettuja.

Kokoonnumme yhteen monipuolisesti kulttuurin, hauskanpidon, keskustelun, ulkoilun ja ruuan tiimoilta. Palvelutaloissamme vietetään paljon erilaisia teemajuhlia, kuten juhannus-, joulu- ja vappujuhlia, ystävänpäivätansseja, naistenpäivän ja miestenpäivän hemmotteluja, elojuhlia sekä itsenäisyyspäivän vastaanottoja. Lisäksi järjestämme muun muassa retkiä, erilaisia kokouksia ja toimikuntia, keskustelukerhoja, asukasraateja, lukupiirejä, läheisten iltoja ja hartauksia.

Yhteisistä tiloista asukas löytää aina seuraa. Asukkaat voivat kokoontua myös itsenäisesti pelirinkien ja television äärelle viettämään yhteistä aikaa. Osassa palvelutaloistamme kokoontuu järjestöjen ja yhdistysten kerhoja, joihin myös palvelutalomme asukkaat saattavat osallistua.

Päivätoimintaan osallistuvat asukkaat kokevat useana päivänä viikossa kokoontuvan päivätoimintaryhmän yhteisöllisyyttä lisäävänä palveluna.

Luotettavuus – Haluamme lunastaa lupaukset ja olla luottamuksen arvoisia

Meille on tärkeää pitää sanamme ja toimia lupaustemme mukaisesti. Asukkaat voivat luottaa siihen, että henkilökunta, apu ja tuki ovat aina lähellä.

Mittaamme toimintaamme ja palvelujamme laatukyselyin ja asiakaspalautteiden pohjalta. Asukkaiden toimintakykyä koskevat arviot teemme aina asukkaan, ja joissain tilanteissa myös omaisen, ollessa paikalla. Sitoudumme kasvattamaan ammattitaitoamme jatkuvasti sekä tarvittaessa muuttamaan toimintatapojamme asukkaidemme eduksi.

Toteutamme palveluja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen sekä lakisääteisiä vaatimuksia noudattaen. Suhtaudumme asukkaiden yksityisyyden suojaan vakavasti.

Asiantuntevuus – Järjestötausta takaa vankan kokemuksen ja uuden tietotaidon yhdistelmän

Neuroliiton palvelutaloina asumisyksiköillä on käytettävissään järjestön vankka 50-vuotinen tieto- ja kokemuspohja. Palvelutalomme tunnetaan erinomaisesta neurologisen hoitotyön osaamisesta sekä apuvälinetuntemuksesta.

Kokenut, moniammatillinen ja pätevä henkilökunta on palvelutalojemme suurin voimavara. Työsuhteiden keskimääräinen kesto on lähes 10 vuotta. Annamme mahdollisuuden jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Koulutustarpeita seurataan ja koulutusta järjestetään aina ajankohtaisten tarpeiden mukaan. Näin takaamme sen, että talosta löytyy aina uutta ja ajantasaista tietotaitoa.

Seinäjoen Palvelutalo Pihapihlaja on yksi Suomen Kinestetiikkayhdistyksen laatuyksiköistä. Työntekijöiden kinestetiikkakoulutukset ja säännöllisesti järjestettävät kertaukset lisäävät osaamista ja varmuutta päivittäisessä toiminnassa.