Palvelutalo Pihapihlaja

Kun ihminen ei sairauden tai vamman vuoksi selviydy ilman apua, Seinäjoella sijaitseva Palvelutalo Pihapihlaja tarjoaa turvallisen kodin ja yksilöllisen avun. Pihapihlajan asumis- ja tukipalvelut ovat vaikeavammaisille neurologista sairautta sairastaville aikuisille. Palvelutalo Pihapihlaja on yksi Neuroliiton palvelutaloista.

Pihapihlajan henkilökunta koostuu palvelutalon johtajasta, lähi- ja sairaanhoitajista, geronomista, henkilökohtaisesta avustajasta, päivätoiminnanohjaajasta, laitoshuoltajasta, palveluavustajista sekä kiinteistönhoitajasta.

Pihapihlajassa asukkaita kannustetaan omatoimisuuteen ja oman elämän hallintaan.

Vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisia palveluja tuottavan Pihapihlajan asumispalvelut luokitellaan tehostetuksi palveluasumiseksi.