Palvelutalo Pihapihlaja

Kun ihminen ei sairauden tai vamman vuoksi selviydy ilman apua, Seinäjoella sijaitseva Palvelutalo Pihapihlaja tarjoaa turvallisen kodin ja yksilöllisen avun. Pihapihlajan asumis- ja tukipalvelut ovat vaikeavammaisille neurologista sairautta sairastaville aikuisille. Palvelutalo Pihapihlaja on yksi Neuroliiton palvelutaloista.

Pihapihlajan henkilöstö koostuu lähi- ja sairaanhoitajista, avopalveluohjaajista, avustajista, päivätoiminnanohjaajasta, toimistotyöntekijästä sekä laitoshuoltajista, keittiöhenkilöstöstä ja kiinteistönhoitajasta. Pihapihlajassa asukkaita kannustetaan omatoimisuuteen ja oman elämän hallintaan.

Vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisia palveluja tuottavan Pihapihlajan asumispalvelut luokitellaan tehostetuksi palveluasumiseksi.

Linkki Inspecta-sertifikaattiin