Referat på svenska

Finlands Neuroförbunds boende- och stödtjänster

För vuxna personer som lider av en neurologisk sjukdom och behöver hjälp dygnet runt har Finlands Neuroförbund fyra servicealternativ: Merenpisara i Helsingfors, Pihapihlaja i Seinäjoki, Satakieli i Villmanstrand och Kuntokoti i Masku.

I servicehusen finns hjälpen nära men de boende uppmuntras till egna aktiviteter, självständighet och balans i livet. Privatlivet är tryggat men man behöver inte vara ensam – sällskap finns om man vill vistas i gemensamma utrymmen och delta i gemensamma aktiviteter.

Servicehusen tillhandahåller utöver kort- och långvarigt serviceboende olika stödtjänster som till exempel personlig assistans och dagverksamhet. Dessutom har Pihapihlaja och Satakieli boendeträning, Pihapihlaja dagplatsservice och Satakieli ergoterapi. I samarbete med klienten och klientens hemkommun byggs en individuell servicehelhet upp som på bästa möjliga sätt svarar mot klientens behov.