Tapamme toimia

Neuroliitto ry:n Maskun Kuntokoti tuottaa vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaista pitkäaikaista ja lyhytaikaista asumispalvelua vaikeavammaisille, neurologista sairautta sairastaville. Kuntokodissa avustetaan asukkaita ympärivuorokautisesti esteettömässä ympäristössä.

Asumispalvelut luokitellaan tehostetuksi palveluasumiseksi.

Toimintamme perustana on Neuroliiton arvot: inhimillisyys, yhteisöllisyys, luotettavuus ja asiantuntevuus. Toimintaamme ohjaa Neuroliiton tavoiteohjelma vuosille 2024–2026 Hyvä Elämä.

Teemme yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa palvelu- ja avustamissuunnitelman tai sopimuksen palvelun tuottamisesta. Toteutamme suunnitelmaa tai sopimusta asiakaslähtöisesti, yksilöllisesti ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Asiakkaiden avustamisessa noudatamme kuntouttavan hoitotyön periaatetta, jonka tavoitteena on olemassa olevan toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Arvioimme toimintaamme asiakaspalautteiden avulla. Tarvittaessa muutamme toimintatapojamme. Toimintaa kehitettäessä pidämme arvossa luovuutta, ammatillisuutta, toiminnallisuutta, suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä.

Maskun Kuntokodin omavalvontasuunnitelman pääset lukemaan tästä. 

Maskussa 2024
Hanna Vänni, palvelutalon johtaja