Neuroliiton asumispalveluiden omavalvontaohjelma

Vuoden 2024 alusta voimaan tullut laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, jäljempänä valvontalaki) edellyttää omavalvontaohjelmaa kaikilta palveluntuottajilta, jotka antavat palveluja useammassa kuin yhdessä palveluyksikössä.

Omavalvontaohjelman laadintavelvollisuus koskee näin ollen myös Neuroliittoa, joka tuottaa tehostettua asumispalvelua vammaisille henkilöille neljässä eri palveluyksikössään: Maskun Kuntokodissa, Palvelutalo Merenpisarassa, Palvelutalo Pihapihlajassa ja Palvelutalo Satakielessä.

Omavalvontaohjelmasta säädetään valvontalain 26 §:ssä. Yhteisen omavalvontaohjelman lisäksi jokaisella Neuroliiton asumispalveluyksiköllä on myös valvontalain 27 §:n edellyttämä yksikkökohtainen omavalvontasuunnitelma. Nämä tarkat ja yksityiskohtaiset omavalvontasuunnitelmat löytyvät kunkin yksikön omilta verkkosivuilta.

Neuroliiton asumispalveluiden yhteinen omavalvontaohjelma on yleistasoinen, asumispalveluyksiköiden omavalvontasuunnitelmien pääperiaatteet yhteen kokoava asiakirja.

Neuroliiton asumispalveluiden omavalvontaohjelma 2024