Tutustu henkilökuntaamme

Irmeli Mäkinen, palvelutalon johtaja

Pihapihlaja on ollut työpaikkani vuodesta 1999 eli merkittävän osan koko työurastani. Ensimmäiset kahdeksan vuotta työskentelin vastaavana sairaanhoitaja ja vuodesta 2007 olen luotsannut Pihapihlajaa palvelutalon johtajana. On hienoa, että on saanut olla kehittämässä ja ohjaamassa Pihapihlajan toimintaa useiden vuosien ajan.

Työnkuvani on tosi laaja ja jokainen työpäivä on erilainen. Juuri se tekee työstäni mielenkiintoisen ja mukaansatempaavan. Työpäivä voi sisältää esimerkiksi tehtäviä, jotka liittyvät asukkaisiin, henkilöstöön, kiinteistöön, hankintoihin tai talouteen. Merkittävä osa työajastani on henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä, kuten henkilöstön rekrytointia, työvuorosuunnittelua ja työsopimusten tekemistä. Vastuullani on useita osa-alueita, kuten vuosiraportit ja -suunnitelmat, pelastussuunnitelmat, omavalvonta ja laatutyö, joten vuosikello onkin tärkeä työkalu, että vuoden aikana tehtävät asiat tulevat tehdyksi ajallaan.

Oman työni helmi on ihmiset, jotka ovat kaiken toiminnan lähtökohta. Koen, että oman työni tavoitteena on taata, että asukkaan on hyvä asua Pihapihlajassa ja että hänen apunaan työskentelee osaava ja tyytyväinen henkilökunta. Myös päivätoiminnan asiakkaan on koettava, että päivätoiminta tuo hänen arkeensa mukavia asioita ja kokemuksia.

Työpäivästä voi tehdä hyvän monet asiat; joskus se on vain sitä, kun asiat rullaavat hyvin tai pitkittyneeseen ongelmaan on vihdoinkin keksinyt ratkaisun. Hyvän työpäivän voi aloittaa esimerkiksi tapaamalla ruokasalissa iloisia asukkaita syömässä aamupalaa ja suunnittelemassa päivän menojaan tai kuulemalla, että henkilökunnan kahvihuoneesta kuuluu iloinen puheensorina.

 

Mia Noetzel, vastaava sairaanhoitaja

Olen Mia Noetzel. Olen valmistunut terveydenhoitajaksi vuonna 2001. Olen tullut Pihapihlajaan terveydenhoitajaopiskelijana vuonna 1998 työharjoitteluun, jonka jälkeen aloitin keikkatyöt Pihapihlajassa. Valmistumisen jälkeen tein Pihapihlajassa hoitajan ja sairaanhoitajan sijaisuuksia. Vuodesta 2007 alkaen olen toiminut Pihapihlajassa vastaavana sairaanhoitajana.

Vastaan pitkäaikaisesta asumispalvelusta ja toimin hoitohenkilökunnan lähiesimiehenä. Työnkuvani on monipuolinen ja varmasti sen vuoksi olen viihtynyt työssäni pitkään. Olen viikoittain mukana päivittäisessä hoitotyössä, joten minulla on hyvä käsitys asukkaiden arjesta ja hoitajien työstä. Työhöni kuulu mm. lääkehoidosta vastaaminen, LOVe- tenttien vastaanottaminen, asukkaiden hoitotyön toteuttamissuunnitelmien tekeminen ja RAI-arviointien tekeminen.

Parasta Pihapihlajassa on työn monipuolisuus. Ammattitaitoinen ja kehitysmyönteinen henkilöstö tekee arvokasta työtä asukkaiden parhaaksi. Turvallisessa työyhteisössä huumori on oikealla tavalla mukana arjessa. Asukkaat saavat elää omannäköistä arkea ja hoitajat tekevät työtään asukasta arvostaen. Minusta on tärkeää, että hoitajat osaavat arvostaa omaa työtänsä. Useat asukkaat ovat asuneet Pihapihlajassa jo kauan, joten täällä asukkaat ja henkilökunta tuntevat toisensa hyvin.

Hyvä työpäivä koostuu yhteenkuuluvuuden tunteesta, kohtaamisista ja arjen haasteiden selvittämisistä. Työpäivät ovat vaihtelevia ja organisointia vaativia. Pihapihlajassa on huumori mukana arjessa ja työpäivät kuluvat nopeasti.

 

Marianne Korhonen, avopalveluohjaaja

Olen Marianne Korhonen. Aloitin työurani Palvelutalo Pihapihlajassa opiskeluaikana kesätöiden merkeissä vuonna 2000. Tuon kesän jälkeen jäin keikkalaiseksi/sijaiseksi Geronomi AMK opiskelujen ohella. Valmistumisen jälkeen tein töitä sijaisena. Avopalveluohjaajan toimen otin vastaan vuonna 2008.

Työhöni sisältyy mm. lyhytaikaisen palveluasumisen organisointi, päivätoiminnan ohjaus, hoitotyö ja laskutusasiat. Lisäksi toimin henkilökohtaisen avun ja päivätoiminnan lähiesimiehenä. Lisäksi ohjaan ja autan avopuolen asiakkaita ja omaishoitajia erilaisten etuuksien hakemisessa

Moniammatillinen henkilökunta mahdollistaa asukkaille ja avopuolen asiakkaille hyvän arjen. Jokainen on persoona ja saa elää omannäköistään elämää. Yhteistyö omaisten kanssa toimii. Suunnitellaan, tehdään ja toteutetaan, välillä todella luoviakin ratkaisuja saadaan aikaan. Jokainen työpäivä on erilainen. Hyvä työpäivä koostuu kohtaamisista asiakkaiden kanssa.

 

Tuula Mikkonen, lähihoitaja

Olen Tuula Mikkonen. Aloitin työt Palvelutalo Pihapihlajassa joulukuussa 2021. Aikaisemmin työskentelin psykogeriatrian osastolla ja vanhusten palvelutalossa. Pihapihlajassa työnkuvaani kuuluu perus hoitotyö, avustajavuoroja ja välillä saan toteuttaa omaa harrastusta, kun pistetään asukkaiden kanssa karaoket pystyyn.

Parasta on hyvä työyhteisö ja työkaverit, joiden kanssa työnteko sujuu ja huumori rönsyilee. Meillä on myös hyvä ja reilu esimies. Lisäksi asukkaat, jotka antavat haastetta ja joiden kanssa yhteistyö sujuu ja huumori kukkii sopivassa suhteessa. Onnistuneen työpäivän tekee mutkaton yhteistyö hyvän porukan kanssa ja hyvän työpäivän jälkeen jaksaa vapaallakin harrastaa.