Tie palvelujen pariin

Haluaisin muuttaa Neuroliiton palvelutaloon, kuinka etenen?

Muuttaaksesi palvelutaloomme, tarvitset hyvinvointialueesi vammaispalvelusta maksusitoumuksen palveluasumiseen. Hyvinvointialueen on järjestettävä vammaispalvelulain mukaan palveluasumista sinulle, jos olet vaikeavammainen ja vammasi tai sairautesi vuoksi tarvitset apua suoriutuaksesi tavanomaisista elämän toiminnoista.

Hyvinvointialueen tulee myöntää asumispalvelua, jos täytät vammaispalvelulaissa ja -asetuksessa asetetut myöntämiskriteerit, riippumatta hyvinvointialueen määrärahoista. Palveluasumisen järjestämistavasta päätäntäoikeus on hyvinvointialueella, mutta sinun sanallasi on kuitenkin erityistä merkitystä päätöksenteossa.

Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaiseksi lasketaan henkilö, joka tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi toisen henkilön apua jatkuvasti päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa vuorokauden eri aikoina, tai muuten erityisen runsaasti.

Palvelutaloihimme pääset tutustumaan ottamalla yhteyttä kyseiseen palvelutaloon. Tutustumiskäynnillä voit arvioida palvelutalon sopivuutta omista tarpeistasi ja toiveistasi käsin, ja me arvioimme avuntarvettasi ja toimintakykyäsi sekä sitä, vastaavatko palvelumme tarpeisiisi.

Joillakin hyvinvointialueilla on puitesopimuksia palvelutalojen kanssa. Kannattaa siis selvittää hyvinvointialueesi vammaispalvelujen edustajalta mahdollisuuksiasi päästä haluamaasi palvelutaloon.

Neuroliiton palvelutalojen kanssa puitesopimuksen sopineilla hyvinvointialueilla voi olla myös oma kiireellisyysjono, joka vaikuttaa siihen, kuka pääsee asumaan palvelutaloomme paikan vapautuessa. Hyvinvointialueesi voi hankkia asumispalvelusi palvelutalostamme myös ilman puitesopimusta, esimerkiksi suorahankintana tai henkilökohtaisen budjetin kautta.

Asun muualla, mutta haluaisin päästä Neuroliiton palvelutaloon päivätoimintaan / päiväpaikkaan  / lyhytaikaiseen palveluasumiseen / henkilökohtaisen avun piiriin, kuinka etenen? 

Osassa palvelutaloistamme järjestetään päivätoimintaa ja lyhytaikaista palveluasumista sekä henkilökohtaista apua. Päiväpaikka-palvelua on vain Pihapihlajassa Seinäjoella.

Ota yhteyttä palvelutaloon, jotta voit sopia tutustumiskäynnistä. Tutustumiskäynnillä pääset katsomaan toimintaamme ja tilojamme, ja me saamme tietoa toimintakyvystäsi, avuntarpeistasi sekä toiveistasi.

Mikäli palvelumme vastaa toiveitasi, voit hakea maksusitoumusta hyvinvointialueesi vammaispalvelusta tai vakuutusyhtiöltä. Voit saada apua maksusitoumuksen hakemiseen myös palvelutalostamme. Osaan palvelutaloistamme käy myös omaishoidon palvelusetelit, jolloin voit sopia palvelusta suoraan palvelutalon kanssa, hakematta maksusitoumusta erikseen.

Kuinka voin hakea Satakieleen toimintaterapiaan?

Mikäli tulet toimintaterapiaan itse maksaen tai omaishoidon palvelusetelillä, ota yhteyttä suoraan Satakieleen. Jos haet Kelan maksusitoumusta, tarvitset voimassa olevan kuntoutussuunnitelman. Maksusitoumusta haetaan Kelan hakulomakkeella KU104. Maksusitoumuksen voi myöntää myös hyvinvointialue tai vakuutusyhtiö.