Tie palvelujen pariin

Haluaisin muuttaa Neuroliiton palvelutaloon, kuinka etenen?
Muuttaaksesi palvelutaloomme, tarvitset kotikunnaltasi maksusitoumuksen palveluasumiseen. Kunnan on järjestettävä vammaispalvelulain mukaan palveluasumista sinulle, jos olet vaikeavammainen ja vammasi tai sairautesi vuoksi tarvitset apua suoriutuaksesi tavanomaisista elämän toiminnoista. Kunnan tulee myöntää asumispalvelua, jos täytät vammaispalvelulaissa ja -asetuksessa asetetut myöntämiskriteerit, riippumatta kunnan määrärahoista. Palveluasumisen järjestämistavasta päätäntäoikeus on kunnalla, mutta sinun sanallasi on kuitenkin erityistä merkitystä päätöksen teossa. Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaiseksi lasketaan henkilö, joka tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi toisen henkilön apua jatkuvasti päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa vuorokauden eri aikoina tai muuten erityisen runsaasti. Kunta antaa päätöksen maksusitoumuksesta kirjallisesti kunnasta riippuen muutaman kuukauden sisällä.

Palvelutaloihimme pääset tutustumaan ottamalla yhteyttä kyseiseen palvelutaloon. Tutustumiskäynnillä voit arvioida palvelutalon sopivuutta omista tarpeistasi ja toiveistasi käsin ja me arvioimme avuntarvettasi ja toimintakykyäsi.

Joillakin kunnilla on puitesopimuksia palvelutalojen kanssa. Kannattaa siis selvittää kunnan sosiaalityöntekijältä mahdollisuuksiasi päästä haluamaasi palvelutaloon. Kunnallasi voi olla tarjota paikkaa ensisijaisesti jostain muualta. Meidän kanssa puitesopimuksen sopineilla kunnilla voi olla myös oma kiireellisyysjono, joka vaikuttaa siihen, kuka pääsee asumaan palvelutaloomme paikan vapautuessa. Kuntasi voi ostaa asumispalvelusi palvelutalostamme myös ilman puitesopimusta.

Kun olet saanut kotikunnaltasi maksusitoumuksen palvelutaloomme, olemme todenneet asumispalvelujemme vastaavan tarpeitasi ja toimintakykyäsi ja meillä on asunto vapaana, olet tervetullut muuttamaan palvelutaloomme. Jos asuntoa ei ole vapaana juuri silloin, voit jäädä jonoon odottamaan asuntoasi.

Asun muualla, mutta haluaisin päästä Neuroliiton palvelutaloon päivätoimintaan/päiväpaikkaan/asumisvalmennukseen/intervallijaksolle, kuinka etenen?
Kaikissa palvelutaloissamme järjestetään päivätoimintaa ja mahdollisuuksien mukaan intervallijaksoja ja asumisvalmennusta. Päiväpaikka-palvelua on vain Pihapihlajassa Seinäjoella.

Ota yhteyttä palvelutaloon, jotta voit sopia tutustumiskäynnistä. Tutustumiskäynnillä pääset katsomaan toimintaamme ja tilojamme ja me saamme tietoa toimintakyvystäsi, avuntarpeistasi sekä toiveistasi. Mikäli palvelumme vastaa toiveitasi, voit hakea maksusitoumusta kotikunnaltasi tai vakuutusyhtiöltä. Voit saada apua maksusitoumuksen hakemiseen myös palvelutalostamme. Osaan palvelutaloistamme käy myös omaishoidon palvelusetelit, jolloin voit sopia palvelusta suoraan palvelutalon kanssa hakematta erikseen maksusitoumusta.

Kuinka voin hakea Satakieleen toimintaterapiaan?

Mikäli tulet toimintaterapiaan itse maksaen tai omaishoidon palvelusetelillä, ota yhteyttä suoraan Satakieleen. Jos haet Kelan maksusitoumusta, tarvitset voimassa olevan kuntoutussuunnitelman. Maksusitoumusta haetaan Kelan hakulomakkeella KU104. Maksusitoumuksen voi myöntää myös sairaanhoitopiiri tai vakuutusyhtiö.