Palvelutalo Pihapihlaja – Kinestetiikan laatuyksikkö

24.4.2023
Kategoriat: Pihapihlaja

Uusimmasta Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n KINESTETIIKKA-lehden numerosta löytyy Palvelutalo Pihapihlajasta tehty artikkeli ”Laatusertifikaatin säilyttäminen vaatii kaikkien sitoutumisen”. Artikkelin on kirjoittanut Pihapihlajan hoitaja ja kinestetiikka-kouluttaja Satu Saranpää ja vastaava sairaanhoitaja Mia Noetzel. Juttu Pihapihlajasta on luettavissa sivuilta 56-57. Pihapihlajan hyvää vuorovaikutusta hienosti kuvaavat otokset lehden kannessa ja artikkelin liitteenä on ottanut Pihapihlajan hoitaja Jessica Kangas.

Pihapihlaja on ollut Suomen Kinestetiikkayhdistyksen sertifioima laatuyksikkö jo yhdeksän vuotta, vuodesta 2015 lähtien.  Pihapihlajassa kaikki uudet työntekijät ja pitkäaikaiset sijaiset suorittavat kinestetiikan peruskurssin. Kinestetiikan ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti ja hyväksi havaittuja toimintatapoja jaetaan muiden kesken esimerkiksi kinestetiikkailtapäivien merkeissä.

 

 

”Pihapihlajassa on onnellinen tilanne, yhteinen asenne. Siihen kuuluu asiakkaan arvostava kohtaaminen, yksilön kunnioittaminen ja kinestetiikan voimavaralähtöinen toimintamalli. Voisi sanoa, että meillä ei toteuteta kinestetiikkaa, me olemme kinestetiikkaa.”