Ulkoinen auditointi Palvelutalo Satakielessä 7.-8.3.2024

7.3.2024
Kategoriat: Satakieli,Uutinen

Palvelutalo Satakielessä suoritetaan ulkoiset auditoinnit, uudelleen sertifiointi 7.-8.3.2024. Auditoinnilla varmistetaan että Satakielen toimintaprosessit noudattavat lakeja ja määräyksiä, huomioiden turvallisuus, tehokkuus, valvonta ja kestävyys. Tänä vuonna Satakielen palveluista auditoidaan päivätoiminta, toimintaterapia, asuminen, ateriapalvelu, johto ja laatujärjestelmätoiminnot sekä taloushallinto ja hr.