Toimintapolitiikka

Neuroliitto ry:n Palvelutalo Pihapihlaja tuottaa vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaista lyhyt- ja pitkäaikaista asumispalvelua sekä tukipalveluja vaikeavammaisille, neurologista sairautta sairastaville. Palvelutalossa toteutuu ympärivuorokautinen avustaminen esteettömässä ympäristössä.

Asumispalvelut luokitellaan tehostetuksi palveluasumiseksi.  Lisäksi palvelutalossa tuotetaan päivätoimintaa, avustajapalvelua sekä asumisvalmennusta.

Toimintaa ohjaa Neuroliiton tavoiteohjelma vuosille 2017–2020 Yhdessä eteenpäin ja erityisesti siinä asumispalveluille määritetyt tavoitteet, keinot ja mittarit.

Laadimme yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa palvelu- ja avustamissuunnitelman tai sopimuksen palvelun tuottamisesta. Toteutamme suunnitelmaa tai sopimusta asiakaslähtöisesti, yksilöllisesti ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Asiakkaiden avustamisessa noudatamme kuntouttavan hoitotyön periaatetta, jonka tavoitteena on olemassa olevan toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Arvioimme toimintaamme asiakaspalautteiden ja toimintajärjestelmän avulla. Tarvittaessa muutamme toimintatapojamme. Toimintaa kehitettäessä pidämme arvossa luovuutta, ammatillisuutta, toiminnallisuutta, suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä.

 

Seinäjoella 13.9.2017

Irmeli Mäkinen
palvelutalon johtaja

Logo