Lappeenrantaan toimintaterapeutin äitiyslomasijaiseksi?

11.1.2019
Kategoriat: Satakieli
Neuroliitto ry:n palvelutalo Satakieli tuottaa Lappeenrannassa vammaispalvelulain ja -asetusten mukaisia asumispalveluja neurologisia sairauksia sairastaville. Pitkä- ja lyhytaikaisen palveluasumisen lisäksi Satakielen keskeisiä toimintamuotoja ovat toimintaterapia, asumisvalmennus, päivätoiminta ja avustajapalvelu.
Haemme moniammatilliseen työyhteisöömme äitiyslomasijaisuuteen

toimintaterapeuttia

ajalle 4.2.–2.10.2019 (mahdollisesti pidempään). Tehtävää voi hoitaa joko osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti, myös ammatinharjoittajuus tulee kysymykseen.

 

Kuntoutustyö tapahtuu eri-ikäisten asiakkaiden kanssa, mutta pääpaino on aikuisneurologisten asiakkaiden kuntoutuksessa. Työ on pääosin yksilömuotoista terapiatyötä, jonka lisäksi työhön kuuluu ryhmämuotoista terapiatyötä sekä apuvälineasioiden hoitamista. Toimintaterapia toteutuu palvelutalon toimitiloissa sekä koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä.