Eksoten 1.3.2021 päivitetty vierailuohje asumispalveluyksiköihin

4.3.2021
Kategoriat: Satakieli,Uutinen

Etelä-Karjala on siirtynyt koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen. Eksote suosittelee mahdollisuuksien mukaan välttämään vierailuja asumisyksiköissä.

Vierailtaessa asumisyksiköissä tulee ehdottomasti noudattaa seuraavia vierailuohjeita:

  • Vierailija ei saa tulla asumisyksiköihin sairaana tai jos epäilee altistuneensa koronavirukselle.
  • Vierailusta tulee aina sopia etukäteen asumisyksikön henkilökunnan kanssa.
  • Vierailujen aikana tulee noudattaa turvavälejä (vähintään 2 m).
  • Vierailulle voi saapua vain 1 – 3 vierailijaa kerrallaan.
  • Suositellaan mahdollisimman lyhytkestoisia vierailuja.
  • Liikkuminen sisätiloissa tulee tapahtua suorinta tietä asukkaan asuntoon ja sieltä pois. Muualla yksikössä liikkuminen ei ole sallittua.
  • Vierailijan tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa ja käyttää vierailun yhteydessä kirurgista suu-nenäsuojusta.

Eksote ei suosittele asukkaiden asumisyksikköjen ulkopuolelle tapahtuvia vierailuja, mutta välttämättömissä tilanteissa noudatetaan voimassa olevia hygienia- ja turvaväliohjeita. Järjestelyistä sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa.

Läheisten yhteydenpito yksikköön on mahdollista myös soittamalla tai etäyhteydellä.

Lisätietoja: Palvelutalo Satakieli, Satakielen hoitajat puh. 040 837 2722.